نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه چینی

گروه چینی


معرفی مدیر گروه
 
نام و نام خانوادگی: محمد کیومرثی جرتوده
سمت: مدیر گروه اردو
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات اردو
آدرس پست الکترونیکی: kiamarsi@ut.ac.ir
صفحه خانگی ساعد: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/kiamarsi
 
 
 
اساتید گروه آموزشی
 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی رزومه
امین بذرافشان دکتری زبان چینی a.bazrafshan@ut.ac.ir
حامد وفایی دکتری زبان چینی vafaei.hamed@ut.ac.ir