اطلاعیه‌ها

طرح دستیار فناوری - دور دوم
طرح دستیار فناوری - دور دوم
فعالیت فناورانه و مهارت آموزی دانشجویان
دستورالعمل شرکت در کارگاه‌های الزامی مهارتهای زندگی
دستورالعمل شرکت در کارگاه‌های الزامی مهارتهای زندگی
قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی
اطلاعیه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان
اطلاعیه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان
در دوره کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D )به شیوه استاد محور سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

اطلاعیه‌های آموزشی