ارتباط با کارشناسان کتابخانه

ارتباط با کارشناسان کتابخانه


مراجعان گرامی جهت هر گونه سوال در خصوص منابع اطلاعاتی می توانند از طریق پست الکترونیکی esfahani_mojdeh@ut.ac.ir و gheybizad@ut.ac.ir سوالات خود را مطرح نمایند.
دانشجویان محترم جهت تسویه حساب با کتابخانه مشخصات خود را به همین آدرس ارسال نمایند.
 

رئیس کتابخانه : مژده اصفهانی / تلفن تماس : 61119200 /  پست الکترونیکیesfahani_mojdeh@ut.ac.ir 

مسئول بخش امانت و مخزن: رضا قربانی / تلفن تماس: 61119201 / پست الکترونیکیr.ghorbani3002@ut.ac.ir 

مسئول بخش مرجع و پایان نامه ها : زهرا ادیب طالقانی / تلفن تماس : 61119163 /  پست الکترونیکی: z.adib.405@ut.ac.ir

مسئول بخش خدمات فنی : آزاده غیبی زاد / تلفن تماس: 61119255/  پست الکترونیکیgheybizad@ut.ac.ir

آدرس کوتاه :