مشاور رییس دانشکده در امور بین‌الملل

   نام خانوادگی:  کیوان‌پناه مارالانی

   نام:  شیوا 

   تحصیلات:  دکتری آموزش زبان انگلیسی

   سمت:  مشاور رئیس دانشکده در امور بین‌الملل

   تلفن:  61119053 - 88025006

   ایمیل: shkaivan@ut.ac.ir

   محل استقرار:  طبقه سوم، اتاق شماره 311

 
این واحد با هدف تلاش در برقراری ارتباط با دانشگاه‌های برون‌مرزی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برخی از فعالیت‌های این گستره عبارتند از:

 - برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی‌ و تدارکات برای دعوت از استادان دانشگاه‌های خارج از کشور، با هدف آموزش و یا به عنوان سخنران برای شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها.
  - شناسایی و ارتباط با سازمان‌های علمی، منطقه ای و بین المللی.
-   بررسی کیفیت همایش‌های علمی بین المللی‌ جهت اعزام استادان به سفرهای علمی و فرصت‌های مطالعاتی.
  - تلاش برای راه‌اندازی و تأسیس سایر زبان‌های خارجی در دانشکده و انجام مکاتبات مربوط.
  - تهیه مقدمات برای حضور میهمانان خارجی، سفرا و نمایندگان فرهنگی سفارتخانه‌ها.
  - رسیدگی به امور استادان مدعو خارجی دانشکده و گردآوری پرونده کاری برای آنان.
  - اطلاع‌رسانی گسترده در زمینه بورس‌های اعطایی از سوی دولت‌های خارجی و معرفی و راهنمایی دانشجویان واجد شرایط.
 -  رسیدگی به امور دانشجویان خارجی دانشکده