بنیادهای بین المللی

بنیاد ژاپن:
بنیاد ژاپن از سال 1373 همزمان با راه اندازی رشته زبان و ادبیات ژاپنی فعالیت خود را آغاز نمود. این بنیاد همکاری مستمر در آموزش زبان وادبیات ژاپنی، فعالیت های فرهنگی، اعطای بورس های تحصیلی ویژه دانشجویان واساتید، اهدای کتاب بطور سالیانه، برگزاری آزمون سالانه سنجش زبان ژاپنی در دانشکده، را در برنامه خود دارد.
 
بنیاد کره:
بنیاد کره در سال 1381 در دانشکده آغاز به کار کرد. از اهداف این بنیاد همکاری مستمر در آموزش زبان وادبیات کره ای، اعزام دانشجو در قالب بورس های تحصیلی کوتاه مدت و بلند مدت، اهدای کتاب، اعزام استاد به ایران و برگزاری مسابقات سخنرانی و شعر خوانی و دیگر فعالیت‏های فرهنگی می‏باشد.
 
بنیاد روسکی میر:
این مرکز در جهت گسترش مطالعات در زمینه فرهنگ و ادبیات روسی، ایجاد ارتباطات، تسهیل روابط در حوزه‏های زبان و ادبیات و فرهنگ روسی و سایر زمینه‌های مورد علاقه اعم از مدیریت، اقتصاد و هنر در بهار سال 1396 در دانشکده افتتاح شد.
 
مؤسسه کنفوسیوس:
مؤسسه کنفوسیوس فعالیت خود را از زمستان 1387 در دانشکده آغاز نمود. از جمله اقدامات مهم این مؤسسه پس از شروع به فعالیت، تجهیز لابراتورهای زبان بوده است. به‏طور کلی مؤسسه کنفوسیوس در همکاری مستمر در آموزش زبان وادبیات چینی، تأمین منابع درسی مرتبط، استقرار مأمورین اعزامی مؤسسه ونظارت برکلیه فعالیت‏های مرتبط با مؤسسه در سطح دانشگاه تهران اهتمام دارد. این موسسه در مهرماه 1394 بعد از راه اندازی رشته زبان و ادبیات چینی، فعالیت های خود را در دانشکده پس از وقفه ای طولانی از سرگرفت.