رئیس دانشکده

دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی
دفتر ریاست، با هدف نظارت بر پاسخگویی دقیق و سریع به مراجعان، پیگیری مستمر روند انجام کلیه امور جاری دانشکده و تکریم ارباب رجوع شکل گرفت.
ضرورت وجود تشکیل چنین اداره‌ای از مدت‌ها پیش حس می‌شد اما کمبود فضای اداری در ساختمان قدیم دانشکده مانع از تحقق این امر بود. با نقل مکان به ساختمان جدید، این اداره زیر نظر مستقیم رئیس دانشکده به انجام وظایف یاد شده مشغول می‌باشد.
 
تماس با ریاست دانشکده
مسئول دفتر: مرضیه ریاضت 
تلفن‌های تماس: 61119013 - 61119035
تلفن مستقیم: 88633111 - 021
نمابر: 88634500 - 021