فرایند دفاع از موضوع رساله

فرایند دفاع از موضوع رساله


 

1- دفاعیه بدون رعایت کامل این فرایند رسمیت نداشته و مورد قبول نمی‌باشد.

 

2- طبق ماده 7 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری سنوات مجاز به دفاع از پروپوزال دکتری، نیمسال چهارم تا قبل از شروع نیمسال ششم می‌باشد.

 

3- در صورت عدم موفقیت دانشجو به دفاع در سنوات مجاز، محروم از تحصیل خواهد شد و ادامه تحیل دانشجو تنها در صورت تایید استاد راهنما، مدیر گروه، شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و کمیسیون موارد خاص دانشکده با تکمیل فرم تمدید سنوات مرحله آموزشی و ارسال جهت کسب مجوز از کمیسیون موارد خاص دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.

 

4- برای انجام فرآیند دفاع از پروپوزال فرم شماره 5 را دانلود، تکمیل و مطابق آن عمل نمایید.

 

5- هماهنگی زمان و مکان دفاع با کارشناس مربوطه.

 

آدرس کوتاه :