ریاست ریاست

دفتر ریاست، با هدف نظارت بر پاسخگویی دقیق و سریع به مراجعان، پیگیری مستمر روند انجام کلیه امور جاری دانشکده و تکریم ارباب رجوع شکل گرفت.
ضرورت وجود تشکیل چنین اداره‌ای از مدت‌ها پیش حس می‌شد اما کمبود فضای اداری در ساختمان قدیم دانشکده مانع از تحقق این امر بود. با نقل مکان به ساختمان جدید، این اداره زیر نظر مستقیم رئیس دانشکده به انجام وظایف یاد شده مشغول می‌باشد.
 
معرفی رئیس دانشکده:
نام و نام خانوادگی: علیرضا ولی پور
سمت: رئیس دانشکده
آخرین سمت اجرایی: نماینده هیأت ممیزه دانشکده
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات روسی
آدرس پست الکترونیکی: alreva@ut.ac.ir
صفحه خانگی ساعد: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/alreva
 
تماس با ریاست دانشکده
مسئول دفتر: حسین دولت آبادی 
تلفن‌های تماس: 61119013 - 61119035
تلفن مستقیم: 88633111 - 021
نمابر: 88634500 - 021