گروه روسی گروه روسی

این گروه که فعالیت آموزشی خود را هم زمان با تأسیس دانشگاه تهران آغاز کرده است، هم اکنون در مقطع کارشناسی در دو گرایش "زبان و ادبیات روسی" و "مترجمی زبان روسی" دانشجو می پذیرد. از سال 1380 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، در دو گرایش "آموزش زبان" و "زبان و ادبیات روسی" نیز آغاز شد. برای اولین بار در ایران از سال 1387 رشته "آموزش زبان روسی" در مقطع دکتری پذیرای دانشجو بوده است. 
 
معرفی رشته 
 
با توجه به گسترش روابط روزافزون دو کشور (جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو روسیه) در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین با توجه به غنای زبان و ادبیات روسی و اهمیت مکاتب نظری زبان شناسی روسی در جهان، ضرورت راه اندازی رشته زبان روسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و با گرایش های مترجمی، ادبیات و آموزش زبان بیش از پیش آشکار می گردد.
هدف از تأسیس این گروه آموزشی، تربیت افراد واجد صلاحیت برای تدریس زبان و ادبیات روسی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، برآوردن نیازهای جامعه از نظر نیروی انسانی متخصص در زمینه تحقیق در مسائل زبان و آموزشی زبان روسی، ترجمه متون مختلف روسی به فارسی و بالعکس و ... می باشد. دانشجویان در این دوره به مبانی زبان و ادبیات روسی تسلط می یابند و دانش نظری لازم مرتبط با آموزش زبان روسی، از جمله مباحث مختلف حوزه زبان شناسی روسی را که به نوعی با حوزه آموزش زبان روسی مرتبط اند فرا می گیرند.
 
معرفی مدیر گروه
 
نام و نام خانوادگی: حسین غلامی
سمت: مدیر گروه روسی
مدرک تحصیلی: دکتری زبان  روسی
آدرس پست الکترونیکی: hgholamy@ut.ac.ir
صفحه خانگی ساعد: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hgholamy
 
 
اساتید گروه آموزشی
 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی رزومه
امیر حسینی دکترای زبان روسی amhoseini@ut.ac.ir
سید حسن زهرایی دکتری زبان و ادبیات روسی (زبان‌شناسی) hzahraee@ut.ac.ir
بهرام زینالی دکترای زبان و ادبیات روسی bzeinali@ut.ac.ir
ناهید شیخی جولاندان دکترای آموزش روسی sheikhinahid@ut.ac.ir
حسین غلامی دکترای زبان روسی hgholamy@ut.ac.ir
جان اله کریمی مطهر دکترای زبان و ادبیات روسی jkarimi@ut.ac.ir
زهرا محمدی دکترای ادبیات روسی zahra_mohammadi@ut.ac.ir
علی مدائنی اول دکتری زبان روسی amadayen@ut.ac.ir
علیرضا ولی پور دکترای زبان و ادبیات روسی alreva@ut.ac.ir
مرضیه یحیی پور دکترای زبان و ادبیات روسی myahya@ut.ac.ir