معاون اداری و مالی معاون اداری و مالی

استادیار
شماره تماس : 021-61119176
اتاق
پست الکترونیکی

معاونت اداری و مالی معاونت اداری و مالی

مسئول دفتر: حسین دولت آبادی

تلفن تماس: 61119016

تلفن مستقیم: 88636616

فکس:  61119017

اداری و مالی

حوزه معاونت اداری و مالی مهمترین بازوی اجرایی دانشکده بشمار می‌رود که با رسیدگی و هماهنگی بین درآمدها و هزینه‌های موجود سعی در بهتر اداره کردن دانشکده و تأمین نیازهای واحدهای مختلف دانشکده را برعهده دارد. در واقع رسیدگی به کلیه امور و مکاتبات و درخواستهای مالی دانشکده با این بخش می‌باشد و با نگاهی کلی‌تر اداره کلیه واحدها و مشاوره به ریاست دانشکده در حوزه مالی و اداری بر عهده این واحد می‌باشد. از زیر مجموعه‌های اصلی این معاونت می‌توان به دفتر معاونت روابط عمومی دبیرخانه امور عمومی اشاره کرد. این بخش با ایجاد هماهنگی مستمربین بخشهای مختلف از حیث مالی و اداری و تأمین نیازهای واحدها در این دو حوزه دانشکده را اداره می‌نماید. از وظایف این واحد مهم می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • نظارت و رسیدگی به کلیه امور مالی دانشکده اعم از امور دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان
 • رسیدگی به اسناد مالی حسابداری و تائیید نهایی
 • نظارت بر توسعه فضای دانشکده با تخصیص بودجه و پیگیری مواد مربوط به آن
 • تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای دانشکده
 • نظارت بر اجرای آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری و تخصیص بودجه به این امور در صورت لزوم
 • نظارت و کمک به ارتقا کارکنان
 • رسیدگی به امور عمرانی و تعمیرات در دانشکده و تخصیص بودجه در چهارچوب ضوابط و آئین نامه‌ها

امور دانشجویی و فرهنگی

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده با ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط و همکاری مستمر با زیرمجموعه‌های گوناگون معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از قبیل اداره کل امور دانشجویی، اداره کل امور فرهنگی و فوق برنامه، اداره کل تربیت بدنی، اداره کل امور خوابگاه‌ها، مرکز بهداشت و مرکز مشاوره دانشگاه تلاش می‌کند دانشجویان را در بهره مندی از امکانات موجود در این عرصه یاری نماید. لذا دانشجویان می‌توانند با مراجعه به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده از خدمات متنوعی که در ذیل اجمالاً مورد اشاره قرار می‌گیرند استفاده نمایند.

* ثبت نام از دانشجویان متقاضی انواع وام‌های ارائه شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که عبارتند از:

 • وام تحصیلی + وام شهریه دانشجویان نوبت دوم
 • وام ضروری
 • وام بیمه
 • وام ازدواج
 • وام ودیعه مسکن و وام اجاره بهای مسکن

*پیگیری تقاضای آن دسته از دانشجویان شهرستانی که متقاضی سکونت در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه هستند

* ثبت نام از دانشجویان متأهل جهت هماهنگی با اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه و اعطای خوابگاه متأهلی

* برقراری ارتباط بین دانشجویانی که به هر دلیلی نیازمند دریافت اطلاعات مشاوره‌ای هستند با مرکز مشاوره دانشگاه

* ایجاد ارتباط با مرکز بهداشت و درمان دانشگاه جهت پیگیری و انجام امور بهداشتی و درمانی و امور مربوط به بیمه خدمات درمانی دانشجویی

* توزیع سهمیه‌های کمک آموزشی و رفاهی (در صورت دریافت از دانشگاه)

* تنظیم و صدور فرمهای اعلام بدهی و تسویه حساب جهت دانشجویان فارغ التحصیل