معاون پژوهش و فناوری

دانشیار
شماره تماس : -
اتاق
پست الکترونیکی

معاونت پژوهش و فناوری

 

نام خانوادگی:  قاسمی
نام:  مرتضی
سمت:  رئیس واحد امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه دانشکده 
تحصیلات:  کارشناسی­ ارشد رشته مترجمی زبان آلمانی
شرح وظایف:  دبیر ارزیابی فعالیت­های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده و ...
تلفن:  61119026 - 88025003
ایمیل:  mghassemi@ut.ac.ir
محل استقرار:  طبقه سوم، اتاق 312 
 

رئوس وظایف واحد پژوهشی:

 • پیگیری امور مربوط به فعالیت‌های پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی:
 • طرح های پژوهشی نوع اول؛ اعضای محترم هیأت علمی می توانند از محل گرنت اعطایی به ایشان طرح‌های پژوهشی ارائه دهند که نتایج و دستاوردهای حاصل از این گونه طرح ها به صورت چاپ مقالات در نشریه‌ای معتبر داخلی و خارجی توسط مجری طرح ارائه می گردد.
 • طرح های پژوهشی نوع پنجم؛ استفاده از گرنت اعطایی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده جهت شرکت در همایش های بین المللی و ملی و ارائه سخنرانی در قالب طرح نوع پنجم تعریف شده است که سخنرانی‌های مربوطه در مجموعه مقالات هر همایش، اعم از بین المللی و یا ملی چاپ می شود و در پایان هر همایش به صورت کتابچه ارائه می شود.
 • تهیه صورتجلسات مربوط به شرکت در همایش‌های بین المللی، ‌مأموریت‌ها و فرصت مطالعاتی اساتید.
 • پیگیری و ارسال برنامه‌های جامع تحقیقات اعضأ هیأت علمی دانشکده به دانشگاه
 • بررسی و ارسال مدارک اساتید جهت شرکت در جشنواره پژوهش
 • پیگیری امور مربوط به فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 •  طرح‌های پژوهشی نوع ششم؛ پرداخت کمک هزینه کپی و تکثیر پایان نامه برای دانشجویان ارشد و دکتری پس از تصویب پروپوزال در گروه و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده به میزان مصوبه برای دانشجویان ارشد و برای دانشجویان دکتری
 • پیگیری و انجام امور مربوط به شرکت در همایش‌های بین المللی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • اطلاع رسانی و معرفی دانشجویان دکتری جهت دریافت پژوهانه به معاونت پژوهشی دانشگاه
 • مشارکت در امر برگزاری همایش‌های علمی- پژوهشی و کارگاه‌های تخصصی و آموزشی در دانشکده.
 •  برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در دانشکده شامل برگزاری همایش‌،  سخنرانی‌ و کارگاه‌ آموزشی.
 • شرکت در نمایشگاه‌های علمی-پژوهشی دستاوردهای دانشگاه تهران و وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری
 • شرکت در جشنواره پژوهش دانشگاه