تاریخچه

زبان برای یادگیری آنچه که ما نمی‌دانیم و انتقال آنچه دیگـــران درباره ما نمی‌دانند، ابزاری ضروری است. تنها به کمک زبان می‌توان فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر را شناخت و بین حال و گذشته جوامع انسانی پل ارتباطی برقرار کرد. دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی روز دنیا و برقراری مناسبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تجاری با سایر ملل بدون استفاده از زبان ممکن نیست.
دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی برخلاف آنچه تصور می‌شود، صرفاً مکانی برای آموزش زبان‌های خارجی نیست، بلکه دانشجویان همراه با یادگیری علم زبان، به تناسب گرایش‌های مختلف با سایر علوم مرتبط با زبان از جمله ادبیات، ترجمه‌شناسی، زبان‌شناسی و آموزش زبان نیز آشنا می‌شوند. با چنین نگرشی، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی تمام توان خویش را در جهت نیل به اهداف یاد شده به کار گرفته است.
تاسیس دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی به مرکز زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات بازمی گردد که از سال 1348 فعالیت خود را آغاز نمود و سرانجام در سال 1367 با عنوان دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی به رسمیت شناخته شد و به دنبال آن گروه‌های زبان و ادبیات «آلمانی»، «انگلیسی»، «ایتالیایی»، «روسی» و «فرانسه» که بعضاًً از زمان تاسیس دانشگاه تهران در دانشکده ادبیات مشغول به فعالیت بودند، به این دانشکده منتقل شدند. پس از گذشت سه سال از آغاز فعالیت رسمی دانشکده، زبان و ادبیات «اردو»، «ژاپنی»، «اسپانیایی» و «چینی» نیز به جمع رشته‌های قبلی پیوستند. تاسیس  رشته‌های جدید و همچنین گسترش گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی ارشد و دکترا در برنامه ده ساله توسعه دانشکده پیش‌بینی شده است.