برنامه دفاعیات

آقای سید رضا حسینی نژاد
آقای سید رضا حسینی نژاد
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ آموزش زبان روسی آقای سید رضا حسینی نژاد روز چهارشنبه مورخ 24/06/95 ساعت 8 صبح می باشد
خانم آیدا سعیدی توکلی
خانم آیدا سعیدی توکلی
دفاع خانم آیدا سعیدی توکلی، دانشجوی مقطع دکتری آموزش زبان آلمانی در تاریخ ۲۸/‏۰۶/‏۹۵‬ ‬ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد
آقای علیرضا حقیقی
آقای علیرضا حقیقی
دفاع آقای علیرضا حقیقی، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات آلمانی در روز دوشنبه مورخ ۲۹/‏۰۶/‏۹۵‬ ‬ساعت ۹:۰۰ برگزار می‌گردد
آقای میلاد سامت خیر اندیش
آقای میلاد سامت خیر اندیش
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ آموزش زبان روسی آقای میلاد سامت خیر اندیش روز یکشنبه مورخ 28/06/95 ساعت 8 صبح می باشد.
خانم عاطفه یونس خواه
خانم عاطفه یونس خواه
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ آموزش زبان روسی خانم عاطفه یونس خواه روز یکشنبه مورخ 28/06/95 ساعت 9صبح می باشد.

پیوندهای مفید