برنامه دفاعیات

آقای مجتبی اسفندیاری
آقای مجتبی اسفندیاری
دانشجوی مقطع دکتری آموزش زبان انگلیسی، روز چهار‌شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰
آقای محمد جلیلیان
آقای محمد جلیلیان
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، روز چهار‌شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۳۰
آقای رضا عباس زاده
آقای رضا عباس زاده
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی، روز چهار‌شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰
آقای محمد نامداری
آقای محمد نامداری
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی، روز چهار‌شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
خانم محدثه خسروی
خانم محدثه خسروی
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشدمترجمی زبان فرانسه، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰

پیوندهای مفید