معرفی گروه

گروه زبان و ادبیات انگلیسی با توجه به نقش و اهمیت روزافزون این زبان در جهان کنونی می کوشد با فعالیت آموزشی پویا و مفید، رسالت خود را در این زمینه به خوبی انجام دهد.
این گروه هم اکنون، در سه مقطع کارشناسی با گرایش زبان و ادبیات انگلیسی، کارشناسی ارشد و دکتری با دو گرایش زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی دانشجو می پذیرد و از سال جاری (1393) پذیرش دانشجو در گرایش مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد را نیز به گرایش های گروه اضافه کرده است.  
 
معرفی رشته
با هدف کسب مهارت های چهار گانه (درک مطلب، حرف زدن، خواندن و نوشتن) زبان انگلیسی و آشنایی با ادبیات انگلیسی و کمک به شکوفایی استعداد و ذوق ادبی دانشجویان، رشته زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ایجاد شد.
همچنین با توجه به نیاز روزافزون جامعه دانشگاهی جهت تأمین کادر هیأت علمی خود و جهت نیل به خودکفایی در زمینه تربیت افراد متعهد و متخصص، ضرورت تأسیس مقاطع تحصیلات تکمیلی در این رشته بیش از پیش آشکار گردید و هم اکنون در سه گرایش «آموزش زبان انگلیسی» ،«زبان و ادبیات انگلیسی» و «مترجمی زبان انگلیسی» در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.
 

اعضای هیات علمی

نمایش 19 نتیجه
از 1
 
معصومه احمدی شیرازی

معصومه احمدی شیرازی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم سلطان شهدتاج بیاد

مریم سلطان شهدتاج بیاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نسرین بحرینی

نسرین بحرینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داود برزآبادی فراهانی

داود برزآبادی فراهانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اکبر خمیجانی فراهانی

علی اکبر خمیجانی فراهانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید رضا دشتستانی

سید رضا دشتستانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی دهمرده

مهدی دهمرده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهره رامین

زهره رامین 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباسعلی رضائی

عباسعلی رضائی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی سلامی

علی سلامی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد علوی

سیدمحمد علوی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین کرمی

حسین کرمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شیوا کیوان پناه مارالانی

شیوا کیوان پناه مارالانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد مرندی

سیدمحمد مرندی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیده معرفت

حمیده معرفت 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا مقدم کیا

رضا مقدم کیا 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین نظری

حسین نظری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید نعمتی

مجید نعمتی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسین نوروزی

محمدحسین نوروزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 19 نتیجه
از 1