گروه انگلیسی گروه انگلیسی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی با توجه به نقش و اهمیت روزافزون این زبان در جهان کنونی می کوشد با فعالیت آموزشی پویا و مفید، رسالت خود را در این زمینه به خوبی انجام دهد.
 
این گروه هم اکنون، در سه مقطع کارشناسی با گرایش زبان و ادبیات انگلیسی، کارشناسی ارشد و دکتری با دو گرایش زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی دانشجو می پذیرد و از سال جاری (1393) پذیرش دانشجو در گرایش مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد را نیز به گرایش های گروه اضافه کرده است.  
 
معرفی رشته
 
با هدف کسب مهارت های چهار گانه (درک مطلب، حرف زدن، خواندن و نوشتن) زبان انگلیسی و آشنایی با ادبیات انگلیسی و کمک به شکوفایی استعداد و ذوق ادبی دانشجویان، رشته زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ایجاد شد.
 
همچنین با توجه به نیاز روزافزون جامعه دانشگاهی جهت تأمین کادر هیأت علمی خود و جهت نیل به خودکفایی در زمینه تربیت افراد متعهد و متخصص، ضرورت تأسیس مقاطع تحصیلات تکمیلی در این رشته بیش از پیش آشکار گردید و هم اکنون در سه گرایش «آموزش زبان انگلیسی» ،«زبان و ادبیات انگلیسی» و «مترجمی زبان انگلیسی» در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.
 
معرفی مدیر گروه
 
نام و نام خانوادگی: عباسعلی رضایی
سمت: مدیر گروه انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکترای زبانشناسی کاربردی
آدرس پست الکترونیکی: aarezaee@ut.ac.ir
صفحه خانگی ساعد: rtis2.ut.ac.ir/cv/aarezaee
 
 
اساتید گروه آموزشی
 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی رزومه
معصومه احمدی شیرازی دکترای آموزش زبان انگلیسی ahmadim@ut.ac.ir
داوود برزآبادی فراهانی دکترای آموزش زبان انگلیسی         borzabad@ut.ac.ir
نسرین بحرینی دکترای زبان انگلیسی nbahrainy@ut.ac.ir
مریم سلطان بیاد دکترای ادبیات انگلیسی msbeyad@ut.ac.ir
علی اکبر خمیجانی فراهانی دکترای زبانشناسی farahani@ut.ac.ir
سیدرضا دشتستانی دکترای آموزش زبان انگلیسی rdashtestani@ut.ac.ir
مهدی دهمرده دکترای آموزش زبان انگلیسی dahmardeh@ut.ac.ir
زهره رامین دکترای ادبیات انگلیسی zramin@ut.ac.ir
عباسعلی رضایی دکترای زبانشناسی کاربردی aarezaee@ut.ac.ir
علی سلامی دکترای ادبیات انگلیسی salami.a@ut.ac.ir
سید محمد علوی دکترای زبانشناسی کاربردی smalavi@ut.ac.ir
حسین کرمی دکترای آموزش زبان انگلیسی hkarami@ut.ac.ir
شیوا کیوان پناه دکترای آموزش زبان انگلیسی shkaivan@ut.ac.ir
سید محمد مرندی  دکترای ادبیات انگلیسی mmarandi@ut.ac.ir
حمیده معرفت دکترای آموزش زبان انگلیسی marefat@ut.ac.ir
رضا مقدم کیا دکترای زبانشناسی همگانی rzmsk@ut.ac.ir
مجید نعمتی دکترای آموزش زبان انگلیسی nematim@ut.ac.ir
حسین نظری  دکترای ادبیات انگلیسی nazarih@ut.ac.ir
محمد حسین نوروزی دکترای آموزش زبان انگلیسی mhnorouzi@ut.ac.ir