ارتباطات بین المللی

همواره یکی از دغدغه های دانشگاه تهران مقوله بین المللی شدن وارتقاء جایگاه این دانشگاه درسطح جامعه جهانی و در راستای اهداف کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده وهست. در جهت نیل به این هدف ارتباط واحدهای دانشکده و رشته های دایر با اقصی نقاط جهان و تعاملات بین دانشگاهی، وجود واحد امور بین الملل را ضروری می نماید.
 
 ارکان فعالیت های بین المللی دانشکده:
 
  • برقراری ارتباط با دانشگاه‏های برون مرزی
  • شناسایی و ایجاد ارتباط با سازمان‏های علمی منطقه‏ای و بین المللی
  • تلاش جهت استقرار بنیادهای بین المللی در دانشکده
  • راه اندازی و تأسیس سایر زبان‏های خارجی در دانشکده
  •  جذب دانشجویان خارجی
  •  تلاش جهت تبادل و همکاری با استادان دانشگا‏ه‏های خارجی
  •  اعزام استاد و دانشجو در قالب همکاری‏های بین المللی
  •  برگزاری سمینارهای علمی و کارگاه‏های آموزشی مشترک با دانشگاه‏های خارجی
  •  جذب استادان خارجی تحت عنوان قراردادهای کوتاه مدت