معاون بین الملل معاون بین الملل

شماره تماس : 61119081
اتاق
پست الکترونیکی

معاونت بین الملل معاونت بین الملل

این واحد با هدف تلاش در برقراری ارتباط با دانشگاه‌های برون‌مرزی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برخی از فعالیت‌های این گستره عبارتند از:
 
  •  برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی‌ و تدارکات برای دعوت از استادان دانشگاه‌های خارج از کشور، با هدف آموزش و یا به عنوان سخنران برای شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها.
  •  شناسایی و ارتباط با سازمان‌های علمی، منطقه ای و بین المللی
  • بررسی کیفیت همایش‌های علمی بین المللی‌ جهت اعزام استادان به سفرهای علمی و فرصت‌های مطالعاتی
  •  تلاش برای راه‌اندازی و تأسیس سایر زبان‌های خارجی در دانشکده و انجام مکاتبات مربوط.
  •  تهیه مقدمات برای حضور میهمانان خارجی، سفرا و نمایندگان فرهنگی سفارتخانه‌ها
  • رسیدگی به امور استادان مدعو خارجی دانشکده و گردآوری پرونده کاری برای آنان.
  •  اطلاع‌رسانی گسترده در زمینه بورس‌های اعطایی از سوی دولت‌های خارجی و معرفی و راهنمایی دانشجویان واجد شرایط.
  • رسیدگی به امور دانشجویان خارجی دانشکده