اعضای هیات علمی

سیدمحمد مرندی

سیدمحمد مرندی،

استاد
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
زبان و ادبیات انگلیسی
شماره تماس : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 612 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 249 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

  • عضویت در کمیسیون راهبردی اخلاق پژوهش 1394←1397
  • عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی بصیر ابیک 1394←1398
  • عضو کمیته راهبردی برنامه های ملی و بین المللی" توانمند سازی نیروی انسانی نظام پژوهش و آموزش عالی قرانی در تعاملات بین المللی" و گسترش گفتمان قرانی اهل بیت در عرصه علمی داخل و بین الملل" 1394←1398
  • سرپرست گروه آموزشی مطالعات آمریکای شمالی دانشگاه تهران 1386←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه بیرمنگام ، ادبیات انگلیسی

1378 ← 1382

M.S ، دانشگاه تهران ، ادبیات انگلیسی

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات انگلیسی

1368 ← 1372

کلمات کلیدی