برنامه دفاعیات

آقای حبیب صالحی
آقای حبیب صالحی
دانشجوی مقطع دکتری آموزش زبان روسی، روز سه شنبه ۱۴ آذر‌ماه ۱۴۰۲ساعت ۱۳:۰۰
خانم فرنوش محمدعلی بیگی
خانم فرنوش محمدعلی بیگی
دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش زبان آلمانی، روز دوشنبه ۲۲/‏۰۸/‏۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
آقای مجتبی اسفندیاری
آقای مجتبی اسفندیاری
دانشجوی مقطع دکتری آموزش زبان انگلیسی، روز چهار‌شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰
آقای محمد جلیلیان
آقای محمد جلیلیان
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، روز چهار‌شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۳۰
آقای رضا عباس زاده
آقای رضا عباس زاده
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی، روز چهار‌شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰

پیوندهای مفید