اعضای هیات علمی

حسین کرمی

حسین کرمی،

دانشیار
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
زبان و ادبیات انگلیسی
شماره تماس : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 96 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 481 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، آموزش زبان انگلیسی

… ← 1393